Stor dugnad!

Snart skal smågrisene flytte til skogen og vi har hatt dugnad. Vi har oppført en fantastisk generasjonsbolig så alle grisene være kan bo sammen. I tillegg har vi hatt familiedag med masse besøk av store og små! Takk til alle for innsatsen i dag!

Verdens beste dugnadsgjeng!
#Smågrisesjarm #nøffertøff